Historias de vida

Libro digital

'Historia de Vida' recolle setehistorias de sete mulleres galegas que percorreron unha longa e próspera vida dendemediados do século XX; e que actualmente viven os seus últimos anos acompañadaspolo equipo de voluntariado de ASDEGAL ONG.

Mulleres valentes, emprendedoras,loitadoras ante a situación social do momento que lles tocou vivir, e sobretodo, capaces de sorprendernos en cada unha das súas memorias.

Con estes relatos, recollidos através das nosas visitas nas que compartimos experiencias, queremos dar visibilidadea todas as persoas que despunten en cada capítulo, e así descubrir que ningunhavida é unha vida calquera, senón que é única e merece ser desfrutada até a fin.

Queremos dedicarllo a todas aspersoas que se atopen nunha situación de soidade, para recordarlles que seprecisan axuda, estaremos ao seu carón.

Foi realizado ca axuda Xunta de Galicia-Consellería de Política Social (subvencións destinadas á realización de programas de interese xeralpara fins de carácter social, concargo a asignación tributaria do 0,7 %do imposto sobre a renta daspersoas físicas xestionado por esa consellería), que nos prestou a axuda necesaria para poderrealizar o proxecto.

Historias de vida
(Galego)

DESCARGAR

Historias de vida
(Castellano)

DESCARGAR